KATANA de l’école MINO, forgé durant la période MUROMACHI.

 

 • SUGATA : SHINOGI ZUKURI
 • HORIMONO : BO-HI (large gorge)
 • NAGASA : 670 mm.
 • SORI : 13 mm.
 • MOTO-HABA : 29 mm.
 • SAKI-HABA : 19 mm.
 • MOTO-GASANE : 7 mm.
 • SAKI-GASANE : 4,5 mm.
 • HADA : MOKUME
 • HAMON : MIDARE basé sur SUGUHA, NIE DEKI
 • BOSHI : YAKITSUNE
 • NAKAGO : SURIAGE
 • MEKUGI ANA : 2

 

 

VENDU